søndag 2. januar 2011

Den beste eleven i 2010 fikk en premie på 2500 kr. Dette er en stor motivasjonsfaktor for elevene.
En forutsetning er at pengene går til videre skolegang.
Banda Latina. Cocma´s eget korps, som vant 2. premie i en fylkeskonkurranse
SKOLESTIPEND, AGUACATÁN, 2011


OPPSUMMERING AV ÅRET SOM HAR GÅTT.

Skoleåret startet i januar og varte ut oktober mnd. 202 av ca. 400 elever på skolen får støtte til skolegang gjennom faddere i Norge.

AKTIVITETER I 2010;

- obligatorisk undervisning mandag til fredag

- evaluering hver 2. mnd

- feiring av Dia del Cariño/ Valentins day 14 februar

- feiring av karneval

- valg av barnerepresentant til landsbyfeiringen

- valg av en jente fra ungdomstrinnet, som deltok i konkurranse og fikk 2 . plass i kommunen

- deltakelse i skolekorpskonkurranse der det ble 2. plass i kommunen

- deltakelse av førskolebarna i den lokale feiringen

- feiring av morsdagen 10 mai

- feiring av farsdag 17 juni

- feiring av lærerens dag, utvikle et program

- første mandag i måneden deltar hele skolen i temaer

- Foreldremøter på allmannanivå hver annen mnd. Barneskolen og ungdomsskolen hver for seg. Et av temaene er kontakt mellom foreldre og barn/elev

- lærermøter hver mnd. der man utveksler erfaringer og undervisningsteknikker

- elevene i 5 og 6 kl. deltok på en ”rettferdighetsdag” sammen med de andre skolene

- gjennomføring av en workshop for ungdom om seksualitet og seksuelt overførbare sykdommer. Arr. Av org. Semilla (frø)

- Deltok i den kommunale ”Olympiaden”, både barneskolen og ungdomsskolen. Barneskolen fikk flest medaljer i kommunen.

- to elever ( 5 og 6 kl.) deltok i ”direktør for en dag”. Begge to ble de beste.

- en av fotballgruppene våre ”sub-15” fra ungdomstrinnet deltok i en turnering, og de vant i kommunen, og ble nr. 3 i fylket .(som er det nest største i landet!)

- feiring av skolens 20 års jubileum. Mye aktiviteter om hvordan skolen kom til midt i den vanskelige perioden

- arrangerte en ”rally”, med fysiske utfordringer for elevene

- Bandet på COCMA deltok i korpskonkurranse, og fikk 2 plass. De som vant var fra videregående

- deltakelse i markeringen av nasjonaldagen 15 sept.UNDERVISNINGEN

Legger vekt på deltakelse fra eleven. Det arbeides ut ifra ukeplaner. Man bruker en enkel teknikk for å forstå det mer kompliserte.

Alle elevene får undervisning i mayaspråk, uansett etnisk tilhørighet.

Engelskundervisning gis i 2 til 6 klasse av en amerikaner bosatt i Aguacatan.

Elevene får karakter utifra samarbeid, ansvar for egen læring, kreativitet og deltakelse.

Foreldrene inviteres til samtaler hver annen mnd. når karakterkort deles ut.

SPRÅK

Det legges vekt på at elevene skal beherske spansk; lytt, snakke, lese, skrive.

Være stolte av og beherske både mayaspråk og spansk.

Forsvare og være stolt av sin egen kultur.

Vise evne og vilje til å beherske et tredje språk, i vårt tilfelle engelsk.

Elever som ikke er maya, skal lære mayaspråk. De skal også lære å være stolte av det flerkulturelle samfunnet de lever i.RESULTATER I 2010 for elever med skolestipend

Barneskolen Gutter Jenter total

Bestått eksamen 54 96 150

Ikke bestått 2 2Ungdomsskolen Gutter Jenter Total

Bestått eksamen 6 20 26

Med mulighet for gjenopptagelse 10 17 27

Trukket seg 1Resultater på skolen i sin helhet viser at 98 % har fått bestått på barnetrinnet.

På ungdomstrinnet har 95 % fått bestått. Dette er langt bedre enn på nasjonalt nivå.

ANNET:

Skolens kvinnefotballag vant kommunal turnering, og ble nr.3 i fylket under professor Jose Castro Simon.

I ”olympiaden” fikk elever fra skolen 3 gullmedaljer og 8 sølvmedaljer i maraton, 100 meter, 200 meter og lengde.

Eleven Denis Manuel Villatoro i 5 klasse vant som ”leder for en dag”. Han fikk et diplom og 300 quetzaler. (250,-) han konkurrerte moT alle elever i offentlig og privat sektor.

Det samme tilfalt eleven Kenneth Andy Jose Velasquez i 6 kl. han fikk et diplom og 200 quetzaler.SKOLEN HAR 14 KLASSEROM, EN AULA TIL STØRRE AKTIVITETER, KJØKKEN, TOALETTER (SEPARAT FOR JENTER OG GUTTER), OG EN BASKETBALLBANE.

RESSURSER: EN DIREKTØR, EN VISEDIREKTØR, 2 SEKRETÆRER, 19 LÆRERE, 5 I ADMINISTRASJONEN.Informasjon fra Pedro Castro, direktør på COCMA, 31. okt. 2010INFO FRA MEG:

Guatemala har vært utsatt for alt for mange katastrofer i 2010. Aguacatan har ikke sluppet unna, selv om det ligger utenfor de verste jordskjelvområdene og langt fra Pacayas vulkanutbrudd. Vannmassene som kom i løpet av mai til juli skapte store problemer.

I grenda Agua Blanca ble flere hus tatt av vannmasser og jordras, og elever på skolen opplevde å miste alt de hadde. Det samme skjedde i andre grender der det også bor elever fra skolen. Men det verste er at neste års avlinger er så å si totalskadet pga. de kraftige regnskyllene som startet med den tropiske orkanen Agatha i slutten av mai. Den kom i begynnelsen av regntiden, og bare forsterket ødeleggelsene.

Å satse på utdanning er nå enda viktigere enn tidligere. COCMA skolen har siden skolestipendordningen startet i 2003, vist betydelig fremgang, ikke minst takket være skolefaddere som øker i antall år for år.

Når dette skrives, er det 235 elever som får skolestipend!I 2010 gikk skolen til anskaffelse av 40 nye pulter til førskoletrinnet. Størstedelen av donasjonen til dette kom fra Anne Lise Gjøstøl som ønsket seg penger til skolen i 70-års presang.

En annen veldig gledelig nyhet, er en gave på 40.000,- fra Bygg og Maskin AS i Sandefjord. De ønsket å støtte skolen og elevene der. Med denne summen kan de gå til innkjøp av 10 datamaskiner til dataavdelingen. De har 5 fra før av. COCMA vil med dette være den eneste undervisningsinstitusjonen med oppdatert, fullverdig dataavdeling. De kan i kommende skoleår også holde kurs for utenforstående, leie ut til andre undervisningsinstitusjoner, og på denne måten skaffe noen inntekter. Dette vil gi COCMA ytterligere status i kommunen.Jeg tror at alle aktivitetene som skolen deltar i, er med på å øke kompetansen på de tradisjonelle skolefagene. Mestring i idrett og kulturelle aktiviteter gir økt selvfølelse og tro på egne muligheter. Barn og ungdom i Guatemala har ingen aktiviteter etter skoletid. Da er det pliktene som kaller, de må passe småsøsken, arbeide, delta i alle hjemlige sysler. Derfor er disse aktivitetene i forbindelse med skoletida av stor betydning.BANDA LATINA, som skolekorpset heter, har ca. 25 medlemmer. Det er 5 jenter, resten gutter. De har stor suksess og har blitt populære. De har endret fra å spille tradisjonelle militærmarsjer, mot jazz og annen stil. Det de ønsker seg for å få lydbildet komplett, er en tuba (og kanskje noen flere trompeter?). Tidligere Kulturskolerektor i Vestby ble tent på saken, så jeg håper å få en tuba ved siden av meg når jeg reiser 17. januar.Hvis dere ønsker å sende med en liten, tynn gave, gjerne bilder, det er alltid populært å bli kjent med fadderen sin, så kan jeg ta det med. Må da ha det hos meg innen 12. jan.

Brev dere skriver, kan dere oversette på google translate. Det blir ikke helt bra, men sparer meg for veldig mye arbeid.En journalist fra Moss Avis blir med på turen denne gangen. Hun vil følge med på prosjektene mine, og skrive for en blogg ant. tilknyttet avisa, og ellers andre artikler. Det er første gang hun er i Guatemala. Hun vil også dekke Clinica Noruega som er et annet prosjekt jeg ha sammen med Mai Britt Darefjeld fra Larvik. Vi er til sammen 9 pers. som reiser. Vi skal ha ”medical missions” i både Chajul og Aguacatán. Alle elevene på skole, med familie, vil få tilbud om helsesjekk.Stipendordningen på skolen har vist seg å være svært viktig for å hindre at elever har sluttet etter barneskolen. Stipendet har gjort det mulig for elever å fortsette på ungdomstrinnet, og de aller fleste fullfører. De får forståelsen av at skolegang er eneste muligheten i fremtiden, og de aller fleste fortsetter på videregående. Det er en stor glede når jeg er i Aguacatán, slik som i sommer, og hilser på alle elevene som kommer for å sende brev til tidligere faddere, eller ber meg hilse og fortelle at de fortsetter med studier. Og jentene er sterke og flotte, og vil ha en fremtid, så de ønsker ikke å ende opp som mødrene sine med alt for mange barn. Jeg har et håp om at COCMA skal bli den institusjonen som virkelig løftet urbefolkningen ut av kunnskapsløsheten, som vil bevise at alle kan hvis de får samme muligheter uansett kjønn, etnisk tilhørighet, eller økonomiske muligheter.Takk for at du er skolefadder.

Kjenner du andre som vil være det, kan du be dem ta kontakt.

Skolepenger 2011 er 950,- til konto 1082 47 19131

Vær snill å betale innen 1. februar 2011.Hilsen Hanne Lunder, Fjellstadbakken 18, 1555 Son

Epost: iboy9@yahoo.no