mandag 31. desember 2012Kjære nye skolefadder. 2013.
For 10 år siden bodde jeg og familien i Aguacatán et år. Vi ble dratt inn i samfunnet og i arbeidet på COCMA-skolen fordi barna våre gikk der.
Skolen var inne i en krise fordi overføringer fra Kirkens Nødhjelp uteble, og de holdt på å legge ned. Jeg sendte epost til alle jeg kjente, og 42 venner ville støtte en elev med skolegang, og på den måten overlevde skolen og fortsatte med ny giv i 2003.
COCMA er en privat skole som startet for 20 år siden.
På 10 år har vi oppnådd mye. Det var opprinnelig en 1-6 skole, med ca. 150 elever.
Nå har vi bygget på en hel 2 etasje, og det er 1-10 skole. Det er i underkant av 400 elever.
De aller fleste går ferdig ungdomsskolen, og fortsetter på videregående. Strykprosenten er veldig lav, ca. 2%.
Skolen har fått støtte fra Bygg og maskin AS i Sandefjord til en dataavdeling med nye maskiner, det beste datatilbudet i Aguacatán, og i år har vi fått støtte til å legge helt nytt tak på hele skolen.
Overskudd fra skolestipendene har hvert år gått til oppgradering av toaletter, oppussing, nye instrumenter til skolebandet etc. Overskuddet kommer fra de som betaler litt mer, og fra forskjell i vekslingskurs.
Det er nå 260 elever som får støtte til skolegang gjennom norske skolefaddere. Det er alltid noen faddere som faller fra av en eller annen grunn, så i år er det 20 nye faddere. Og det er 28 nye elever som får stipend. Vi legger vekt på at alle familier som har elever på skolen, ihverfall får støtte til et av barna.
Det koster 950,- å støtte en elev med skolegang et helt år.
Konto 1082 47 19131.
Jeg håper dere vil bli skolefaddere i en stund fremover. Det sikrer skolegangen til eleven der støtter, og det gir en stabil drift av skolen.
Aguacatán er en kommune i Hehuetenango fylke, , det største fylket i Guatemala i Mellom-Amerika. Kommunene har 57.000 innbyggere, Og Aguacatán by er kommunesenteret og har ca. 6000 innbyggere. Kommunene har 22 grender, med spredt bosetting. Noen av grendene er utrolig fattige med skrinn jord og uten vann. Støtte til skolegang er den eneste muligheten ut av fattigdom.
www. comma-copma.blogspot.com

Hilsen Hanne Lunder

torsdag 9. august 2012


 Clinica Noruega 

På klinikken som vi har opprettet i Aguacatán i år ha vi ansatt Dominga Pricilla. Hun gikk tidligere på COCMA/COPMA og var en av de beste elevene der. Uten skolestipend hadde hun ikke hatt muligheter til skolegang. Moren hennes døde da hun var liten, og faren fikk økonomiske problemer. Han ønsket det beste for barna sine, men den ene sønnen som studerte medisin måtte slutte fordi de ikke hadde økonomiske muligheter. Dominga tok videregående skole og arbeidet ved siden av. Hun fikk gode karakterer på videregående også. Vi fikk henne inn på hjelpepleierutdanning i Chimaltenango. Hun var den aller yngste eleven der, fordi hun er født 31/12, og hun rakk akkurat å bli 18 år som var kravet for å begynne på. Clinica Noruega dekket utgifter til opphold og utdanningen hennes. Hun gikk ut som en av de beste blant de 120 elevene. Nå drifter hun klinikken og tar videreutdanning i helgene for å bli profesjonell sykepleier. Fordelen er at hun snakker spansk og flere av de lokale mayaspråkene i kommunen. Clinica Noruega betaler videreutdanningen hennes, og hun får fast lønn for arbeidet hun utfører. Uten støtte til skolegang hadde hun aldri fått disse mulighetene.
Elevene på skolen får også behandling på klinikken som ligger vegg i vegg med skolen. Og Dominga fremstår som et forbilde for dem. De skjønner at med godt innsats og hardt arbeid på skolen, finnes det muligheter.
Legen som Clinica Noruega bruker når vi har tilfeller vi ikke kan behandle på klinikken vår, DR. Demetrio, har forpliktet seg til å holde kurs om prevensjon og seksualitet for elevene på ungdomsskolen.

I disse dager blir det sendt ut ny informasjon om fadderordningen.


I november 2011 var det mange som gikk ut av ungdomsskolen som hadde hatt stipend siden ordningen startet i 2003. Jeg var så heldig å være tilstede ved avslutningen, og det var rørende å se de flotte ungdommene som hadde fått en mulighet til å gjøre ferdig grunnskolen. De aller fleste av dem videreutdanner seg. Det gir håp for Guatemalas fremtid.
Skolegang gir kunnskap og kjennskap, og uten dette er fremtiden mye mer usikker.
Skolen har et flott skoleband som gjør det veldig bra i alle stevner de deltar i. Overskuddet fra stipendene i fjor gikk bl.a. til innkjøp av en sousafon. I tillegg var skolen så heldig å få en tuba fra Vigrestad Skulekorps.
Fysisk fostring vektlegges også på skolen, og de har mange troféer som vitner om seiere i både fotball og basket både for jenter og gutter.

Siden så mange ble ferdig, har det vært en kabal å finne nye elever til å fylle de ledige stipendplassene. 52 ny elever har fått stipend. Å finne elever som trenger stipend er en oppgave for rektor på skolen, og han konferer med meg. Det har tatt litt tid å få info om alle de nye, oversette det og å få bilder oversendt fra skolen. Derfor ligger jeg på etterskudd. Jeg har hatt flere utstillinger i år også, og dette har jeg vært nødt til å prioritere.
 Det er ca. 400 elever på skolen, og vi ønsker at alle familiene som har elever på skolen skal få stipend til i hvert fall en av dem. Noen er så fattige at vi gir til alle barna i enkelte familier. Alle må betale innskriving, uniform og skolemateriell selv. Dere som har fått ny elev finner info i dette brevet. Dere andre fortsetter med samme elev.
14 faddere har falt fra, og 12 nye har jeg fått heldigvis. Noen støttet 2 eller 3 elever i fjor, og har gått ned til bare 1. Det er en utfordring å få hjulpet alle elevene som har fått vite at de har stipend. Derfor er det fint med litt overskudd som går til å dekke opp der det er frafall. Kjenner dere noen som vil bli skolefadder? Det er alltid behov for flere.

Flere norske ungdommer har vært i Aguacatán og undervist i engelsk, musikk eller gym. Mulighetene er der hvis dere kjenner noen som er interessert. Det koster bare flybilletten og oppholdet. Huset vårt koster det ingenting annet enn gode beboere med gode hensikter.

Lenker på www.youtube.com:
Aguacatan, Huehue, Colegio Mixto Maya Aguacateco
Banda Musical Cocma Copma
Glowe_0001.wrmv
Aguacatan desfile en Rio San Juan 2011
Aguacatan enero 2012

Og på facebook finner du:
Cocma Aguacatan
Banda Musikal COPMA
Clinica Noruega
Hanne Lunder Familien Svindal Granås har vært på besøk i Aguacatan.
På rundreise i Guatemala med adoptivsønnen Luis, besøkte familien sitt skolefadderbarn i Aguacatan. Hele familien sammen med skoledirektør Pedro Castro.


 Luis fikk spille med korpset.

torsdag 22. mars 2012

Oppsummering av skoleåret 2011

INFORMASJON OM SKOLESTIPENDORDNINGEN PÅ COLEGIO COCMA I AGUACATÁN, GUATEMALA, SKOLEÅRET 2011
1. Generelt

Perioden omfatter skoleåret 2011 fra januar til oktober på Colegio Mixto Maya Aguacateco. Den vil omtale aktiviteter og informere om driften av skolen.2. Introduksjon

Skolens ledelse og lærerkollegiet har gleden av å informere om aktiviteter som er gjennomført på førskolenivå, grunnskolen og ungdomsskolen i løpet av skoleåret 2011. Vi vil fortelle om målene vil har hatt, det vi har oppnådd, og planer vi har, slik at dere får en ide om arbeidet vårt.

Det er viktig for oss å spre denne informasjonen slik at dere blir kjent med arbeidet vårt og det vi oppnår. Skolen spiller en stor rolle i kommunen vår og blant innbyggerne i Aguacatán.

3. Aktiviteter:

- Daglig undervisning i henhold til undervisningslovverket mandag til fredag.

- Feiring av Valentinsdagen 14. februar, lærere og elever.

- Karnevalsfeiring, lærere og elever. Draktkonkurranse.

- Utvelgelse av representant som barnas prinsesserepresentant til opptoget i landsbyfeiringen. Skolens representant ble utnevnt som kommunens dronning på førskolenivå.

- Valg av ungdomstrinnets representant.

- Skolekorpset deltok i opptogene på landsbyfeiringen og fikk førstepris på kommunalt nivå.

- Førskoletrinnet deltok i opptoget på landsbyfeiringen 6 mai.

- Skolekorpset på mellomtrinnet deltok i landsbyfeiringen 10 mai.

- Lærere, elever og foreldre deltok på en konferanse tilegnet familiepolitikk.

- Feiring av lærernes dag 24 juni. Elevene lagde program.

- Mandager hele skoleåret har skolen og elevene engasjert seg i folke- og menneskerettigheter.

- 14 september var det en litterær konkurranse innenfor disiplinene; deklamasjon, veltalenhet, sang, teater, dans, tegning, kaligrafi, ortografi og opplesning.

- Hver annen måned har det vært foreldremøter der man har tatt opp temaer som kommunikasjon mellom foreldre og barn.

- Hver måned er det lærermøter der man diskuterer og utveksler ideer og undervisningsformer og forbedrer teknikker.

- Ungdomstrinnet har deltatt i aktiviteten ”Dommer for en dag”.

- Ungdomstrinnet har hatt foredrag om seksuelt overførte sykdommer.

- Deltakelse på de lokale olympiske leker i kommunen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Basketballaget på ungdomstrinnet vant sin turnering på fylkesnivå. I januar 2012 representerte de fylket Huehuetenango i de nasjonale lekene.

- Ungdomsskoleelevene deltok i fysiske utfordringer (rally) og det var en stor utfordring og erfaring. Alle elevene som deltok klarte alle prøvene, og med det fikk de erfare at det ikke finnes hindringer i livet som ikke kan overvinnes.

- Skolekorpset Banda Cocma deltok i ”korpskrigen” og vant førstepris.

- Elevene i grunnskolen og ungdomstrinnet deltok i feiringen av Guatemalas nasjonaldag 15 september.

- Det har vært kurs for lærerne i grunnskolen og ungdomsskolen for å forbedre læringsituasjonen og oppnå bedre resultater. Kurset ble hold av Juan Esteban som ble kåret til en av de beste lærerne i landet. ( Han kommer fra Aguacatán og er sønn av Rosalinda.) Manglene som ble avdekket skal forbedres i skoleåret 2012.

- Det ble valgt ut 9 elever som deltok i et 6 dagers kurs som ble holdt av CERCAP om gorgerretttigheter og valget 2011. Deltakerne var Juan Carlos Mendoza, Alida Fabiola Gamas, Cirilo Solis, Aracely Fuentes, Anny Carolina Rodriguez Castro, Silverio Ortiz, Yubitza Michelle Osorio, Maria Elena Calel, Oscar Mendoza.

- Skolekorpset på mellomtrinnet deltok i en korpskonkurranse i Chichicastenango 3 september 2011, der de fikk gode erfaringer. Og 4 seprember deltok de i et opptog i forbindelse med en åpning, og Cocma gikk først i opptoget.

- Skolekorpset deltok i en samling på fylkesnivå 9 juli.

- Vi feiret 20 års jubileum på skolen 2 august 2011.4. Resultater

- Undervisningen har blitt evaluert, og lærerne har utviklet nye undervisningsteknikker og setter opp ukeplaner med måloppnåelser.

- Metoden som brukes er interaktiv, dvs. at desto mer erfaring og kunnskap eleven har, desto lettere er det å ta fatt på det vanskelige.

- I tillegg til de obligatoriske fagene får elevene undervisning i engelsk og mayaspråk av lærere med erfaring og ansvar.

- Elevene har utviklet seg til å bli samarbeidsvillige, ansvarlige, kreative, og de tar ansvar for egen læring.5. Hvert kvartal får elevene utlevert karakterkort som viser hvor de står. Foreldrene må møte opp og man benytter seg av muligheten til å snakke om elevens utvikling.6. Ved skoleoppstart har lærerne et oppstartsmøte med Juan Esteban.7. Elevene: De som bare snakker mayaspråk når de begynner blir innført i spansk ved å lytte, lære å snakke, lese og skrive. Man lærer mayaelevene å være stolte over hvem de er og at de også skal fortsette å bruke sitt morsmål samtidig som de lærer seg spansk. De lærer også å verdsette og ivareta sin kultur. Disse elevene lærer også et tredje språk, i dette tilfellet engelsk.De som er spanskspråklige er i stand til, og må lære seg mayaspråk siden de er elever på Cocma. De lærer å være stolte av mangfoldet i sin kultur. Og de lærer er tredje språk som er engelsk.8. Andre aktiviteter mht. naturvern:

- Plastflasker har blitt brukt til å lage blomstervaser i 5 og 6 klasse, og pynter nå opp klasserommet. Det er lærerne som står for undervisningen i gjenbruk. På ungdomstrinnet har de også brukt samme metode for gjenbruk.

- I 5 klasse samlet de inn 4000 drikkebokser i metall. Disse solgt de videre for 10 centavos (7 øre) og med disse pengene ( ca. 300,-) kjøpte de inn malig og fikk malt klasserommet sitt. På samme vis samlet 6 klasse inn bokser for 450,- og det brukte de til avslutningsfesten sin.

- Skolen disponerer et jordstykke, og dit bringer de organisk avfall. Resultatet av denne komposten vil vise seg neste år.

- 17 september hadde elevene i 5 klasse et kurs i å lage resirkulert papir. Kurset ble holdt av elever på den videregående skolen Mayance.

- Elevene har plantet ut 1172 trær i grendene Agua Blanca og Llano de Coyote. De som deltok var elever på 5 og 6 trinn, og ungdomsskolen.

- De har fått gjennomført kildesortering på skolen, i glass, papir, plast og organisk avfall, og resultatene er veldig gode.SKOLERESULTATER

Grunnskolen

Elever Gutter Jenter Totalt

Bestått 129 134 263

Ikke bestått 3 1 4

Trukket seg 2 2 4

TOTALT 134 137 271Ungdomsskolen

Elever Gutter Jenter Totalt

Bestått 46 48 94

Ikke bestått 17 5 22

Trukket seg 5 9 14

TOTALT 68 62 130Prosentvis resultat på skolen:

98.52% har gjennomført barneskolen. 1.47 % strøk. 97.04% har bestått.

Ungdomsskolen: 89.23% har gjennomført. 10.76% strøk.72.30% har bestætt.Skolens personale:

En direktør

En inspektør

To sekretærer

19 lærere

5 i skolestyret

2 vakter/ vaskepersonellSkolen har 14 klasserom, skolegård med basketballbane, kjøkken, og toaletter for gutter, jenter, og skolepersonell.Data:

I løpet av skoleåret 2011 ga man undervisning i dat til 130 elever. 36 av disse fikk eksamen og gikk ut med tittelen Dataprogrammerer. Disse elevene var godt forberedt på videregående undervisning. I kommunen er vi den eneste skolen som kan tilby dette undervisningstilbudet på dette nivået. Dette takket være firmaet Bygg og Maskin i Sandefjord som donerte 40.000,- som gjorde investeringen i 15 nye datamaskiner mulig. Uten denne støtten hadde ikke dette vært mulig.Skolekorpset:

Ved hjelp av overskudd fra skolestipendene og Hanne Lunder klarte vi å skaffe 23.000 quetzaler (ca. 18.000,-) som vi kjøpte en Sausofono (tuba-liknende instrument) for til skolekorpset. Og ved hjelp av Morten Bøe, tuba-entusiast og kulturskolelærer, fikk skolen en tuba fra Vigresta Skulekorps. Med disse to instumentene er Cocmas skolekorps komplett og gir ungdommen i Aguacatán en unik sjanse til å utrykke seg musikalsk.Planer for 2012:

- Legge planer for en egen avdeling for barnehage, førskole og førsteklasse.

- Søke om tillatelse for å gi undervisning på ungdomsskoletrinn i helgene. (Voksenopplæring).

- Undersøke mulighetene for å starte med videregående.Aguacatán, desember 2011