torsdag 22. mars 2012

Oppsummering av skoleåret 2011

INFORMASJON OM SKOLESTIPENDORDNINGEN PÅ COLEGIO COCMA I AGUACATÁN, GUATEMALA, SKOLEÅRET 2011
1. Generelt

Perioden omfatter skoleåret 2011 fra januar til oktober på Colegio Mixto Maya Aguacateco. Den vil omtale aktiviteter og informere om driften av skolen.2. Introduksjon

Skolens ledelse og lærerkollegiet har gleden av å informere om aktiviteter som er gjennomført på førskolenivå, grunnskolen og ungdomsskolen i løpet av skoleåret 2011. Vi vil fortelle om målene vil har hatt, det vi har oppnådd, og planer vi har, slik at dere får en ide om arbeidet vårt.

Det er viktig for oss å spre denne informasjonen slik at dere blir kjent med arbeidet vårt og det vi oppnår. Skolen spiller en stor rolle i kommunen vår og blant innbyggerne i Aguacatán.

3. Aktiviteter:

- Daglig undervisning i henhold til undervisningslovverket mandag til fredag.

- Feiring av Valentinsdagen 14. februar, lærere og elever.

- Karnevalsfeiring, lærere og elever. Draktkonkurranse.

- Utvelgelse av representant som barnas prinsesserepresentant til opptoget i landsbyfeiringen. Skolens representant ble utnevnt som kommunens dronning på førskolenivå.

- Valg av ungdomstrinnets representant.

- Skolekorpset deltok i opptogene på landsbyfeiringen og fikk førstepris på kommunalt nivå.

- Førskoletrinnet deltok i opptoget på landsbyfeiringen 6 mai.

- Skolekorpset på mellomtrinnet deltok i landsbyfeiringen 10 mai.

- Lærere, elever og foreldre deltok på en konferanse tilegnet familiepolitikk.

- Feiring av lærernes dag 24 juni. Elevene lagde program.

- Mandager hele skoleåret har skolen og elevene engasjert seg i folke- og menneskerettigheter.

- 14 september var det en litterær konkurranse innenfor disiplinene; deklamasjon, veltalenhet, sang, teater, dans, tegning, kaligrafi, ortografi og opplesning.

- Hver annen måned har det vært foreldremøter der man har tatt opp temaer som kommunikasjon mellom foreldre og barn.

- Hver måned er det lærermøter der man diskuterer og utveksler ideer og undervisningsformer og forbedrer teknikker.

- Ungdomstrinnet har deltatt i aktiviteten ”Dommer for en dag”.

- Ungdomstrinnet har hatt foredrag om seksuelt overførte sykdommer.

- Deltakelse på de lokale olympiske leker i kommunen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Basketballaget på ungdomstrinnet vant sin turnering på fylkesnivå. I januar 2012 representerte de fylket Huehuetenango i de nasjonale lekene.

- Ungdomsskoleelevene deltok i fysiske utfordringer (rally) og det var en stor utfordring og erfaring. Alle elevene som deltok klarte alle prøvene, og med det fikk de erfare at det ikke finnes hindringer i livet som ikke kan overvinnes.

- Skolekorpset Banda Cocma deltok i ”korpskrigen” og vant førstepris.

- Elevene i grunnskolen og ungdomstrinnet deltok i feiringen av Guatemalas nasjonaldag 15 september.

- Det har vært kurs for lærerne i grunnskolen og ungdomsskolen for å forbedre læringsituasjonen og oppnå bedre resultater. Kurset ble hold av Juan Esteban som ble kåret til en av de beste lærerne i landet. ( Han kommer fra Aguacatán og er sønn av Rosalinda.) Manglene som ble avdekket skal forbedres i skoleåret 2012.

- Det ble valgt ut 9 elever som deltok i et 6 dagers kurs som ble holdt av CERCAP om gorgerretttigheter og valget 2011. Deltakerne var Juan Carlos Mendoza, Alida Fabiola Gamas, Cirilo Solis, Aracely Fuentes, Anny Carolina Rodriguez Castro, Silverio Ortiz, Yubitza Michelle Osorio, Maria Elena Calel, Oscar Mendoza.

- Skolekorpset på mellomtrinnet deltok i en korpskonkurranse i Chichicastenango 3 september 2011, der de fikk gode erfaringer. Og 4 seprember deltok de i et opptog i forbindelse med en åpning, og Cocma gikk først i opptoget.

- Skolekorpset deltok i en samling på fylkesnivå 9 juli.

- Vi feiret 20 års jubileum på skolen 2 august 2011.4. Resultater

- Undervisningen har blitt evaluert, og lærerne har utviklet nye undervisningsteknikker og setter opp ukeplaner med måloppnåelser.

- Metoden som brukes er interaktiv, dvs. at desto mer erfaring og kunnskap eleven har, desto lettere er det å ta fatt på det vanskelige.

- I tillegg til de obligatoriske fagene får elevene undervisning i engelsk og mayaspråk av lærere med erfaring og ansvar.

- Elevene har utviklet seg til å bli samarbeidsvillige, ansvarlige, kreative, og de tar ansvar for egen læring.5. Hvert kvartal får elevene utlevert karakterkort som viser hvor de står. Foreldrene må møte opp og man benytter seg av muligheten til å snakke om elevens utvikling.6. Ved skoleoppstart har lærerne et oppstartsmøte med Juan Esteban.7. Elevene: De som bare snakker mayaspråk når de begynner blir innført i spansk ved å lytte, lære å snakke, lese og skrive. Man lærer mayaelevene å være stolte over hvem de er og at de også skal fortsette å bruke sitt morsmål samtidig som de lærer seg spansk. De lærer også å verdsette og ivareta sin kultur. Disse elevene lærer også et tredje språk, i dette tilfellet engelsk.De som er spanskspråklige er i stand til, og må lære seg mayaspråk siden de er elever på Cocma. De lærer å være stolte av mangfoldet i sin kultur. Og de lærer er tredje språk som er engelsk.8. Andre aktiviteter mht. naturvern:

- Plastflasker har blitt brukt til å lage blomstervaser i 5 og 6 klasse, og pynter nå opp klasserommet. Det er lærerne som står for undervisningen i gjenbruk. På ungdomstrinnet har de også brukt samme metode for gjenbruk.

- I 5 klasse samlet de inn 4000 drikkebokser i metall. Disse solgt de videre for 10 centavos (7 øre) og med disse pengene ( ca. 300,-) kjøpte de inn malig og fikk malt klasserommet sitt. På samme vis samlet 6 klasse inn bokser for 450,- og det brukte de til avslutningsfesten sin.

- Skolen disponerer et jordstykke, og dit bringer de organisk avfall. Resultatet av denne komposten vil vise seg neste år.

- 17 september hadde elevene i 5 klasse et kurs i å lage resirkulert papir. Kurset ble holdt av elever på den videregående skolen Mayance.

- Elevene har plantet ut 1172 trær i grendene Agua Blanca og Llano de Coyote. De som deltok var elever på 5 og 6 trinn, og ungdomsskolen.

- De har fått gjennomført kildesortering på skolen, i glass, papir, plast og organisk avfall, og resultatene er veldig gode.SKOLERESULTATER

Grunnskolen

Elever Gutter Jenter Totalt

Bestått 129 134 263

Ikke bestått 3 1 4

Trukket seg 2 2 4

TOTALT 134 137 271Ungdomsskolen

Elever Gutter Jenter Totalt

Bestått 46 48 94

Ikke bestått 17 5 22

Trukket seg 5 9 14

TOTALT 68 62 130Prosentvis resultat på skolen:

98.52% har gjennomført barneskolen. 1.47 % strøk. 97.04% har bestått.

Ungdomsskolen: 89.23% har gjennomført. 10.76% strøk.72.30% har bestætt.Skolens personale:

En direktør

En inspektør

To sekretærer

19 lærere

5 i skolestyret

2 vakter/ vaskepersonellSkolen har 14 klasserom, skolegård med basketballbane, kjøkken, og toaletter for gutter, jenter, og skolepersonell.Data:

I løpet av skoleåret 2011 ga man undervisning i dat til 130 elever. 36 av disse fikk eksamen og gikk ut med tittelen Dataprogrammerer. Disse elevene var godt forberedt på videregående undervisning. I kommunen er vi den eneste skolen som kan tilby dette undervisningstilbudet på dette nivået. Dette takket være firmaet Bygg og Maskin i Sandefjord som donerte 40.000,- som gjorde investeringen i 15 nye datamaskiner mulig. Uten denne støtten hadde ikke dette vært mulig.Skolekorpset:

Ved hjelp av overskudd fra skolestipendene og Hanne Lunder klarte vi å skaffe 23.000 quetzaler (ca. 18.000,-) som vi kjøpte en Sausofono (tuba-liknende instrument) for til skolekorpset. Og ved hjelp av Morten Bøe, tuba-entusiast og kulturskolelærer, fikk skolen en tuba fra Vigresta Skulekorps. Med disse to instumentene er Cocmas skolekorps komplett og gir ungdommen i Aguacatán en unik sjanse til å utrykke seg musikalsk.Planer for 2012:

- Legge planer for en egen avdeling for barnehage, førskole og førsteklasse.

- Søke om tillatelse for å gi undervisning på ungdomsskoletrinn i helgene. (Voksenopplæring).

- Undersøke mulighetene for å starte med videregående.Aguacatán, desember 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar