torsdag 9. august 2012


 Clinica Noruega 

På klinikken som vi har opprettet i Aguacatán i år ha vi ansatt Dominga Pricilla. Hun gikk tidligere på COCMA/COPMA og var en av de beste elevene der. Uten skolestipend hadde hun ikke hatt muligheter til skolegang. Moren hennes døde da hun var liten, og faren fikk økonomiske problemer. Han ønsket det beste for barna sine, men den ene sønnen som studerte medisin måtte slutte fordi de ikke hadde økonomiske muligheter. Dominga tok videregående skole og arbeidet ved siden av. Hun fikk gode karakterer på videregående også. Vi fikk henne inn på hjelpepleierutdanning i Chimaltenango. Hun var den aller yngste eleven der, fordi hun er født 31/12, og hun rakk akkurat å bli 18 år som var kravet for å begynne på. Clinica Noruega dekket utgifter til opphold og utdanningen hennes. Hun gikk ut som en av de beste blant de 120 elevene. Nå drifter hun klinikken og tar videreutdanning i helgene for å bli profesjonell sykepleier. Fordelen er at hun snakker spansk og flere av de lokale mayaspråkene i kommunen. Clinica Noruega betaler videreutdanningen hennes, og hun får fast lønn for arbeidet hun utfører. Uten støtte til skolegang hadde hun aldri fått disse mulighetene.
Elevene på skolen får også behandling på klinikken som ligger vegg i vegg med skolen. Og Dominga fremstår som et forbilde for dem. De skjønner at med godt innsats og hardt arbeid på skolen, finnes det muligheter.
Legen som Clinica Noruega bruker når vi har tilfeller vi ikke kan behandle på klinikken vår, DR. Demetrio, har forpliktet seg til å holde kurs om prevensjon og seksualitet for elevene på ungdomsskolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar