mandag 31. desember 2012Kjære nye skolefadder. 2013.
For 10 år siden bodde jeg og familien i Aguacatán et år. Vi ble dratt inn i samfunnet og i arbeidet på COCMA-skolen fordi barna våre gikk der.
Skolen var inne i en krise fordi overføringer fra Kirkens Nødhjelp uteble, og de holdt på å legge ned. Jeg sendte epost til alle jeg kjente, og 42 venner ville støtte en elev med skolegang, og på den måten overlevde skolen og fortsatte med ny giv i 2003.
COCMA er en privat skole som startet for 20 år siden.
På 10 år har vi oppnådd mye. Det var opprinnelig en 1-6 skole, med ca. 150 elever.
Nå har vi bygget på en hel 2 etasje, og det er 1-10 skole. Det er i underkant av 400 elever.
De aller fleste går ferdig ungdomsskolen, og fortsetter på videregående. Strykprosenten er veldig lav, ca. 2%.
Skolen har fått støtte fra Bygg og maskin AS i Sandefjord til en dataavdeling med nye maskiner, det beste datatilbudet i Aguacatán, og i år har vi fått støtte til å legge helt nytt tak på hele skolen.
Overskudd fra skolestipendene har hvert år gått til oppgradering av toaletter, oppussing, nye instrumenter til skolebandet etc. Overskuddet kommer fra de som betaler litt mer, og fra forskjell i vekslingskurs.
Det er nå 260 elever som får støtte til skolegang gjennom norske skolefaddere. Det er alltid noen faddere som faller fra av en eller annen grunn, så i år er det 20 nye faddere. Og det er 28 nye elever som får stipend. Vi legger vekt på at alle familier som har elever på skolen, ihverfall får støtte til et av barna.
Det koster 950,- å støtte en elev med skolegang et helt år.
Konto 1082 47 19131.
Jeg håper dere vil bli skolefaddere i en stund fremover. Det sikrer skolegangen til eleven der støtter, og det gir en stabil drift av skolen.
Aguacatán er en kommune i Hehuetenango fylke, , det største fylket i Guatemala i Mellom-Amerika. Kommunene har 57.000 innbyggere, Og Aguacatán by er kommunesenteret og har ca. 6000 innbyggere. Kommunene har 22 grender, med spredt bosetting. Noen av grendene er utrolig fattige med skrinn jord og uten vann. Støtte til skolegang er den eneste muligheten ut av fattigdom.
www. comma-copma.blogspot.com

Hilsen Hanne Lunder

torsdag 9. august 2012


 Clinica Noruega 

På klinikken som vi har opprettet i Aguacatán i år ha vi ansatt Dominga Pricilla. Hun gikk tidligere på COCMA/COPMA og var en av de beste elevene der. Uten skolestipend hadde hun ikke hatt muligheter til skolegang. Moren hennes døde da hun var liten, og faren fikk økonomiske problemer. Han ønsket det beste for barna sine, men den ene sønnen som studerte medisin måtte slutte fordi de ikke hadde økonomiske muligheter. Dominga tok videregående skole og arbeidet ved siden av. Hun fikk gode karakterer på videregående også. Vi fikk henne inn på hjelpepleierutdanning i Chimaltenango. Hun var den aller yngste eleven der, fordi hun er født 31/12, og hun rakk akkurat å bli 18 år som var kravet for å begynne på. Clinica Noruega dekket utgifter til opphold og utdanningen hennes. Hun gikk ut som en av de beste blant de 120 elevene. Nå drifter hun klinikken og tar videreutdanning i helgene for å bli profesjonell sykepleier. Fordelen er at hun snakker spansk og flere av de lokale mayaspråkene i kommunen. Clinica Noruega betaler videreutdanningen hennes, og hun får fast lønn for arbeidet hun utfører. Uten støtte til skolegang hadde hun aldri fått disse mulighetene.
Elevene på skolen får også behandling på klinikken som ligger vegg i vegg med skolen. Og Dominga fremstår som et forbilde for dem. De skjønner at med godt innsats og hardt arbeid på skolen, finnes det muligheter.
Legen som Clinica Noruega bruker når vi har tilfeller vi ikke kan behandle på klinikken vår, DR. Demetrio, har forpliktet seg til å holde kurs om prevensjon og seksualitet for elevene på ungdomsskolen.

I disse dager blir det sendt ut ny informasjon om fadderordningen.


I november 2011 var det mange som gikk ut av ungdomsskolen som hadde hatt stipend siden ordningen startet i 2003. Jeg var så heldig å være tilstede ved avslutningen, og det var rørende å se de flotte ungdommene som hadde fått en mulighet til å gjøre ferdig grunnskolen. De aller fleste av dem videreutdanner seg. Det gir håp for Guatemalas fremtid.
Skolegang gir kunnskap og kjennskap, og uten dette er fremtiden mye mer usikker.
Skolen har et flott skoleband som gjør det veldig bra i alle stevner de deltar i. Overskuddet fra stipendene i fjor gikk bl.a. til innkjøp av en sousafon. I tillegg var skolen så heldig å få en tuba fra Vigrestad Skulekorps.
Fysisk fostring vektlegges også på skolen, og de har mange troféer som vitner om seiere i både fotball og basket både for jenter og gutter.

Siden så mange ble ferdig, har det vært en kabal å finne nye elever til å fylle de ledige stipendplassene. 52 ny elever har fått stipend. Å finne elever som trenger stipend er en oppgave for rektor på skolen, og han konferer med meg. Det har tatt litt tid å få info om alle de nye, oversette det og å få bilder oversendt fra skolen. Derfor ligger jeg på etterskudd. Jeg har hatt flere utstillinger i år også, og dette har jeg vært nødt til å prioritere.
 Det er ca. 400 elever på skolen, og vi ønsker at alle familiene som har elever på skolen skal få stipend til i hvert fall en av dem. Noen er så fattige at vi gir til alle barna i enkelte familier. Alle må betale innskriving, uniform og skolemateriell selv. Dere som har fått ny elev finner info i dette brevet. Dere andre fortsetter med samme elev.
14 faddere har falt fra, og 12 nye har jeg fått heldigvis. Noen støttet 2 eller 3 elever i fjor, og har gått ned til bare 1. Det er en utfordring å få hjulpet alle elevene som har fått vite at de har stipend. Derfor er det fint med litt overskudd som går til å dekke opp der det er frafall. Kjenner dere noen som vil bli skolefadder? Det er alltid behov for flere.

Flere norske ungdommer har vært i Aguacatán og undervist i engelsk, musikk eller gym. Mulighetene er der hvis dere kjenner noen som er interessert. Det koster bare flybilletten og oppholdet. Huset vårt koster det ingenting annet enn gode beboere med gode hensikter.

Lenker på www.youtube.com:
Aguacatan, Huehue, Colegio Mixto Maya Aguacateco
Banda Musical Cocma Copma
Glowe_0001.wrmv
Aguacatan desfile en Rio San Juan 2011
Aguacatan enero 2012

Og på facebook finner du:
Cocma Aguacatan
Banda Musikal COPMA
Clinica Noruega
Hanne Lunder Familien Svindal Granås har vært på besøk i Aguacatan.
På rundreise i Guatemala med adoptivsønnen Luis, besøkte familien sitt skolefadderbarn i Aguacatan. Hele familien sammen med skoledirektør Pedro Castro.


 Luis fikk spille med korpset.